HISTORY OF US

ก่อตั้งปี 2536 โดยเริ่มจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเพิ่มสายธุรกิจ เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในปี 2540เนื่องจากเล็งเห็นถึงการขยายตัวด้าน ที่อยู่อาศัยและความต้องการน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค

นับจากวันนั้นมาเป็นเวลา 10 กว่าปี เริ่มต้นจากการขายปลีก-ส่ง ซื้อมา ขายไป ภายในประเทศเป็นหลัก จากประสบการณ์พบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและราคาจึงทำให้ทราบถึงความต้องการ ของลูกค้า ประกอบกับบริษัทฯให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพน้ำ เพราะน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดรงค์ชีพและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ บริษัทฯจึงสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

จากการสนับสนุน ของลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ประกอบกับเราเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของเครื่องกรองน้ำ จึงเป็นแรงสำคัญให้เรามุ่งมั่นที่จะหาสินค้าใหม่ๆ คุณภาพดี จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน รูปแบบทันสมัย การดูแลบำรุง รักษาง่ายเพื่อตอบสนองตลาดของคนรุ่นใหม่

Comments are closed.

  • บริษัท พี.บี.เค. กรุ๊ป จำกัด

    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบกรองน้ำดื่ม จำหน่ายเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ และอุปกรณ์ทั้งปลีก-ส่ง สินค้าได้มาตรฐาน คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม.

  • Latest Posts