เครื่องกรองน้ำ
เมมเบลน / ปั้ม
ส่วนประกอบ / ข้อต่อ
ไส้กรอง / เฮ้าซิ้ง
อะไหล่อื่นๆ
OEM

GL-6000B Specifications :
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
ถังสำรองน้ำ    25 ลิตร
ถังน้ำเย็น         5 ลิตร
ถังน้ำร้อน        4 ลิตร
ขนาด       310*465*1170
ความร้อน  90° C
ความเย็น    4° -10°C
ทำความเย็น 134 A
Membrane .0001 mic.
กำกลังการผลิต 200 ลิตร/วัน
เครื่องทำน้ำแร่
- Sediment Inline
- Pre-Carbon Inline
- Post-Carbon Inline
- OPTION RO Membrain .0001 Mic.
- Ray (¶) water Filter
- In line Active carbon
 
CC08-01 Specifications:
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
ถังสำรองน้ำ    15 ลิตร
ถังน้ำเย็น         5 ลิตร
ถังน้ำร้อน      3.5 ลิตร
ขนาด 380*440*1260
ความร้อน  90° C
ความเย็น    4° -10°C
ทำความเย็น 134 A
Membrane .0001 mic.
กำกลังการผลิต 200 ลิตร/วัน
เครื่องทำน้ำแร่
- Sediment Inline
- Pre-Carbon Inline
- Post-Carbon Inline
- OPTION RO Membrain .0001 Mic.
- Ray (¶) water Filter
- In line Active carbon
 
PT-501 Specifications:
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
ถังสำรองน้ำ    12 ลิตร
ถังน้ำเย็น       4.5 ลิตร
ถังน้ำร้อน       3.5 ลิตร
ขนาด 360*400*1260
ความร้อน  95° C
ความเย็น    4° C
ทำความเย็น 134 A
Membrane .0001 mic.
กำกลังการผลิต 200 ลิตร/วัน
เครื่องทำน้ำแร่
- Sediment Inline
- Pre-Carbon Inline
- Post-Carbon Inline
- OPTION UF Membrain .01 Mic.
- OPTION RO Membrain .0001 Mic.
- Ray (¶) water Filter
- In line Active carbon
 
W2-340 Specifications:
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
ถังสำรองน้ำ  19 ลิตร
ถังน้ำเย็น       3 ลิตร
ถังน้ำร้อน      3 ลิตร
ขนาด 350*420*1200
ความร้อน  95° C
ความเย็น    4° C
ทำความเย็น 134 A
Membrane .0001 mic.
กำกลังการผลิต 200 ลิตร/วัน
เครื่องทำน้ำแร่
- Sediment Inline
- Pre-Carbon Inline
- Post-Carbon Inline
- OPTION UF Membrain .01 Mic.
- OPTION RO Membrain .0001 Mic.
- Ray (¶) water Filter
- In line Active carbon
 
MN-210 Specifications:
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
ถังน้ำรวม     14 ลิตร
ถังน้ำเย็น       4 ลิตร
ถังน้ำร้อน       2 ลิตร
ขนาด 340*320*1180
ความร้อน  95° C
ความเย็น    4° C
ทำความเย็น 134 A
น้ำหนัก 30 กก.
Membrane .0001 mic.
กำกลังการผลิต 200 ลิตร/วัน
เครื่องทำน้ำแร่
- Sediment Inline
- Pre-Carbon Inline
- Post-Carbon Inline
- OPTION UF Membrain .01 Mic.
- OPTION RO Membrain .0001 Mic.
- Ray (¶) water Filter
- In line Active carbon
 
TSC-110 Specifications:
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
ถังน้ำรวม       7 ลิตร
ถังน้ำเย็น       5 ลิตร
ถังน้ำร้อน      2 ลิตร
ขนาด 330*310*1130
ความร้อน  95° C
ความเย็น    4° C
ทำความเย็น 134 A
Membrane .0001 mic.
กำกลังการผลิต 200 ลิตร/วัน
เครื่องทำน้ำแร่
- Sediment Inline
- Pre-Carbon Inline
- Post-Carbon Inline
- OPTION UF Membrain .01 Mic.
- OPTION RO Membrain .0001 Mic.
- Ray (¶) water Filter
- In line Active carbon
 
CC4-60HC Ultra Filtration System RO/UF Specifications:
 
Descriptions :
1 Sediment PP 5 Micron
2 Pre- Carbon
3 Post Carbon GAC
4 UF Membrane .01mic   หรือ

TFC Membrane 50 GPD
5 In line Active carbon

Option Pi-water or ORP ไส้กรองเพื่อสุขภาพ
- เครื่องกรองน้ำร้อนเย็น
- ถังสำรองน้ำรวม 6.5 ลิตร
- ถังน้ำเย็น 4 ลิตร
- ถังน้ำร้อน 2.5 ลิตร
- ระบบการกรอง อาร์โอ ยูเอฟ
- อาร์โอกำลังการผลิต 200 ลิตร
- ขนาด 320*347*1050
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4


Copyright © water-4health.com All right reserved