ขั้นตอนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ ริเวอร์ออสโมซิส (RO)4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1  –  Sediment Filter:
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมคอน   สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่  ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2 – Pre-Carbon Filter:
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3 – Reverse Osmosis Membrane (RO):
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมคอล สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรียโดยถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 97%

ขั้นตอนที่ 4 – Post-Carbon Filter :
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ


ขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาดระบบอัลต้าฟิวเทร์ชั่น (UF)  4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 – Sediment Filter:
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมคอน   สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่  ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2 -Pre-Carbon Filter:
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3  -Ultra Filtration Membrane   (UF):
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียด 0.01 ไมคอล สามารถกรองกำจัดเชื่อจุลินทรีย์ที่แขวงอยู่ในน้ำ ตลอดจน ไวรัส และแบคทรีเรีย น้ำจึงสะอาดบริสุทธิ์ และยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4   – Post-Carbon Filter:
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ


ขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาดระบบอัลต้าฟิวเทร์ชั่น (UF)+ () 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 – Sediment Filter:
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมคอน   สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่  ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2 -Pre-Carbon Filter:
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3  -Ultra Filtration Membrane   (UF):
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียด0.01ไมคอล สามารถกรองกำจัดเชื่อจุลินทรีย์ที่แขวงอยู่ในน้ำ ตลอดจน ไวรัส และแบคทรีเรีย น้ำจึงสะอาดบริสุทธิ์ และยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 –   Pi () Water Filter   (PI):
ไส้กรองเที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูอิสระและปกป้องจาก Active Oxidant Agents ฟื้นฟูเซลส์ ปรับสมดุลในร่างกาย มีค่าPHเป็นด่างซึ่งเหมาะสำหรับร่างกายพร้อม ด้วยการเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แด่น้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปตัสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

ขั้นตอนที่ 5   – Post-Carbon Filter:
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำบริสุทธิ์น้ำชีวภาพมีแร่ธาตุ (RO)+() 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1  –  Sediment Filter:
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมคอน   สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่  ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2 – Pre-Carbon Filter:
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3 – Reverse Osmosis Membrane (RO):
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมคอล สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรียโดยถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 97%

ขั้นตอนที่ 4 –   Pi () Water Filter   (PI):
ไส้กรองเที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูอิสระและปกป้องจาก Active Oxidant Agents ฟื้นฟูเซลล์ ปรับสมดุลในร่างกาย มีค่าPHเป็นด่างซึ่งเหมาะสำหรับร่างกายพร้อม ด้วยการเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แด่น้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปตัสเซียม  ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

ขั้นตอนที่ 5 – Post-Carbon Filter:
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ

 

การผลิตน้ำพาย() ที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ด้วยการกรอง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1  –  Sediment Filter:
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมคอน   สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่  ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2 – Pre-Carbon Filter:
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3 –   Pi () Water Filter   (PI) :
ไส้กรองเที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูอิสระและปกป้องจาก Active Oxidant Agents ฟื้นฟูเซลส์ ปรับสมดุลในร่างกาย มีค่าPHเป็นด่างซึ่งเหมาะสำหรับร่างกายพร้อม ด้วยการเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แด่น้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปตัสเซียม  ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

ขั้นตอนที่ 4 – Post-Carbon Filter:
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ

MEMBRANE
Thus the membrane surface is continuously cleaned, prolonging the life of the membrane and reducing maintenance costs.

TFC Membranes

*Nominal Rejection Characteristics

ION

Percent Rejection

ION

Percent Rejection

Calcium

95-98

Bromide

93-96

Sodium

94-98

Phosphate

97-98

Magnesium

95-98

Cyanide

90-95

Iron

97-98

Sulfate

97-98

Potassium

94-97

Thiosulfate

97-98

Manganese

97-98

Silicate

94-96

Aluminum

97-98

Silica

85-90

Copper

97-98

Nitrate

92-95

Nickel

97-98

Boron

60-70

Cadmium

95-98

Borate

40-70

Silver

95-97

Fluoride

93-95

Zinc

97-99

Polyphosphate

98-99

Mercury

95-97

Orthophosphate

96-99

Hardness Ca & Mg

95-98

Chromate

90-97

Radioactivity

95-98

Bacteria

99+

Chloride

90-95

Lead

96-98

The above percent of rejection is for reference only and not to be construed as any guarantee since the chemistry, temperature and TDS (Total Dissolved Solids) are not constant in each water supply.

Comments are closed.

  • บริษัท พี.บี.เค. กรุ๊ป จำกัด

    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบกรองน้ำดื่ม จำหน่ายเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ และอุปกรณ์ทั้งปลีก-ส่ง สินค้าได้มาตรฐาน คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม.

  • Latest Posts